Начало / Новини / Календар / Конференция на тема: „Инфлуенсърството: идентичност и измеримост“

Конферентна зала, Ректорат

Всяка комуникация има силен акцент върху убеждаването и влиянието. Особено в съвременния свят на всепроникващите комуникационни технологии и влиянието, което получават чрез тях определени личности, наричани „инфлуенсъри“. За да се разбере комуникационното поведение на хората, които умеят да предизвикват доверие и които, следователно, могат да упражняват влияние над останалите, са необходими съвместни усилия, както на академични учени, така и на утвърдени практици и специалисти в сферата на връзките с обществеността, публичната комуникация и други.

Организатор на събитието е „Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“, Факултет по журналистика и масова комуникация, съвместно с Българското дружество за връзки с обществеността. и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.