Начало / Новини / Календар / Представяне на резултати от научноизследователска дейност по научен проект "Профил на университетската педагогика в Софийския и Лайпцигски университет (история и съвременност) – III етап"

240-та аудиротия, Ректорат

Екипът на проекта е в състав: проф. дпн А. Чавдарова, гл. ас. д-р М. Илиева и студентите Катя Димитрова и Елизабет Тодорова - 4 курс, спец. „Педагогика“.

Събитието се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет и се организира от факултета по педагогика.