Начало / Новини / Календар / Национална конференция „Комуникациите на 21 век – иновации, предизвикателства и тенденции“

Зала 13, Факултет по журналистика и масова комуникация

Форумът е по повод 25-годишнината от основаването на Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“.

Събитието се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет "Св. Климент Охридски".