Начало / Новини / Календар / Първи уъркшоп по проекта на тема „Глаголати 1: Балканската глаголна система в синхрония и диахрония“

Конферентна зала, Ректорат

Пленарни доклади на доц. д-р Орсат Лигорио (Белградски университет и Сръбска академия на науките) и д-р Никола Кръстев (Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет). В рамките на дискусията ще бъдат представени отделни аспекти от морфологията, семантиката и синтаксиса на изследваните по проекта категории в балканските езици в общотеоретичен план и от гледна точка на диахронията и синхронното състояние. Събитието се провежда от научния колектив на научноизследователския проект „Балканските езици като еманация на етно-културната общност на Балканите (типология на глагола)“.

Събитието се организира от специалност „Новогръцка филология“, Факултет по класически и нови филологии и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.