Начало / Новини / Календар / Петнадесета национална конференция по етика „Етика и технологичен риск“

Конферентна зала, 63-та аудитория, Ректорат

На 11 ноември 2019 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде открита Петнадесетата национална конференция по етика „Етика и технологичен риск“. Тя се организира от секция „Етически изследвания“ към Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките и Катедра „Логика, етика и естетика“ при Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Форумът ще продължи до 13 ноември 2019 г.

Петнадесетата национална конференция по етика „Етика и технологичен риск“ има за цел да събере широк кръг от различни и допълващи се специалисти – философи, етици, социолози, културолози, политолози, юристи, икономисти, инженери, програмисти, компютърни специалисти, представители на социалната сфера и неправителствените организации, които да обогатят чрез своята гледна точка и експертиза етическите измерения на новите технологични форми за въздействие, манипулация и контрол върху поведението, мисленето, ценностите, взаимоотношенията, чувствата и др. на човека и обществото, и свързаните с тях тенденции в социалните, политическите, икономическите, социално-психологическите, демографските и др. процеси.

Ще бъдат дискутирани болезнени морални проблеми, провокирани от развитието и приложението на съвременните информационни и компютърни технологии: интернет, виртуална комуникация, Big Data, изкуствен интелект, роботизация, автоматизация и др.

В етически план централни за дискусията ще са въпросите за общност и идентичност, оригиналност и автентичност, неприкосновеност и сигурност, собственост и авторство, безопасност и конфиденциалност, вреда, щета и кражба, риск и отговорност и др. в контекста на съвременните технологии.

Събитието се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Програма