Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Гл. ас. д-р Цветан Мадански

   

 

Гл. ас. д-р Цветан Мадански е завършил Математическата гимназия в гр. Смолян през 1983 г. През 1989 г. придобива магистърска степен по икономика във ВИИ „Карл Маркс“ гр. София, а през 2005 г. придобива професионална квалификация по Международни икономически отношения в УНСС.

 

Има 30 години трудов стаж, от които 26 в системата на митниците, като е преминал през всички нива – от стажант митнически инспектор, митнически инспектор, главен митнически инспектор, началник на митническо учреждение, държавен инспектор в Инспектората на Агенция „Митници“, държавен експерт в дирекция „Митнически режими и процедури“ и главен секретар на Агенция „Митници“. През 2001 г. е участвал в проект с френската митническа администрация „Митнически контрол и борба с корупцията“ в гр. Тулуза.

 

През 2012 и 2013 г. е бил финансов директор на Комисията за защита от дискриминация От 2007 г. до 2012 г. е лектор в Национален Учебен център в Агенция „Митници” – ЦМУ.

 

Владее руски и френски език.

 

Има издадени две книги в съавторство, една самостоятелна книга и множество публикации в областта на митническия контрол. За изключителни заслуги към митническата администрация е награден със Златна юбилейна монета „1300 години българска държава“ от министъра на финансите.