Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Доц. д-р Цветан Мадански

   
мадански

Доц. д-р Цветан Мадански

Научните му интереси са свързани с митническия и данъчния контрол, митническите режими и процедури, дигитализацията на митническата дейност и митническите регулации в международната търговия.

 

Преподавани дисциплини

 • Митнически контрол
 • Митнически режими и процедури
 • Данъчна и митническа политика на ЕС
 • Дигитализация на митническата дейност
 • Практикум по митнически и данъчен контрол
 • Основи на митническия контрол

 

Избрани публикации

Цветан Мадански, „Фактори за ефективност на митническия контрол върху трафика на фалшифицирани и пиратски стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост.“- първо издание – 2019 г., Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ISBN:ISBN 978-954-322-986-4,
Цветан Мадански, Ирена Ставрева, „Основи на митническия контрол”, УИ „Св. Климент Охридски”, 2017г.-второ допълнено издание, ISBN:978-954-07-4263-2,
Цветан Мадански, Ирена Ставрева, „Основи на митническия контрол”, УИ „Св. Климент Охридски”, в съавторство, първо издание, 2012 г., ISBN: 978-954-07-3286-2,
Цветан Мадански, "Мерки на търговската политика и митата, с които се облагат стоките с произход от САЩ в България и другите държави членки на ЕС", Счетоводство, данъци и право, брой:2, 2021,
Цветан Мадански, "Действия на митниците при защита на правата върху интелектуална собственост-нови моменти в сила от 15.09.2020 г.", Счетоводство, данъци и право, брой:12, 2020
Цветан Мадански, Знаем ли рисковете от фалшифицираните автомобилни части?, сп. Митническа хроника, 2015, бр.2, Митническа хроника, брой:2, 2015.

 

Научни интереси

 • Митнически контрол
 • Митнически режими и процедури
 • Евразийско икономическо пространство
 • Данъчен контрол
 • Икономика и право
 • Международна търговия

 

Контакти

email: tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg

Адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кабинет 423

 

Приемно време

16:00-17:00, четвъртък в MS Teams, след потвърждение по имейл

 

Списък на публикациите

CV на български език

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"