Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Програма “Еразъм+” / Конкурс за селекция на преподаватели по програма „Еразъм+“ за Академична 2019/2020 година

   
2

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
Биологически Факултет

1

„ЕРАЗЪМ+“

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ

Конкурс за Селекция на преподаватели по програма „Еразъм+“

Ключова дейност 1 за мобилност в програмни и партниращи страни

Академична 2019/2020 година

 

Уважаеми колеги,

Биологически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски” инициира конкурс за селекция на преподаватели, които желаят да осъществят мобилност с цел преподаване през учебната 2019/20 година в чуждестранни университети - партньори на СУ-БФ по програма Еразъм +, Ключова Дейност 1, за мобилност в програмни и партниращи страни.

Повече информация за участие в конкурса можете да намерите в приложените документи:

  • Пакет документи за участие в конкурс за преподавателска мобилност – програмни държави
  • Информация за участие в конкурс за преподавателска мобилност в партниращи държави – линка към обявата, публикувана на сайта на програма Еразъм+ за СУ.

Документи за участие в конкурсите се приемат в каб. № 141 (доц. д-р Траяна Недева).

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурсите – 29.11.2019 г.