Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Обучавани студенти

   
  • Общият брой на обучаваните студенти през учебната 2019/2020 г. е 1081
  • Общият брой на обучаваните студенти в ОКС „бакалавър“ е 976
  • Общият брой на обучаваните студентите в ОКС „магистър“ е 105
  • Общият брой на обучаваните чуждестранни студенти е 32
  • Общият брой на обучаваните докторантите в ОНС „доктор“ е 71


Обучавани студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ през учебната 2019/2020 г.

 

Специалност ОКС „бакалавър“
редовно обучение
ОКС „бакалавър“
задочно обучение
ОКС „магистър“
задочно обучение
Журналистика 309 96 62
Връзки с обществеността 268 114 41
Книгоиздаване 106 - 2
Комуникационен мениджмънт 83 - -
общо 766 210 105

 

Обучавани докторанти в ОНС „доктор“ през учебната 2019/2020 г.

 

докторска програма

ОНС „доктор“

редовно обучение

ОНС „доктор“

задочно обучение

ОНС „доктор“

самостоятелна подготовка

Медии и комуникации 66 1 4