Начало / Новини / Календар / Международен форум: "От слово към действие: разкази и репрезентации"

Ректорат

Факултетът по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира традиционен международен форум, който през 2019 г. ще бъде на тема: От слово към действие: разкази и репрезентации.

Темата поставя въпроса за отношението между слово и колективно действие. Какво може да бъде обект на репрезентация в настоящето? Как съвременната хуманитаристика се отнася към наследствата и какви алтернативни разкази изработва? Каква е ролята на езика в процеса на репрезентация, какви са техниките, които превръщат света в разказан свят? Каква е преводимостта между знак, действие и образ в литературата и другите изкуства? Възможно ли е колективно действие със статут на събитие при разбягването на малките общности? Как се поражда „ефект на реалността“, но и как чрез подражание могат да се създават образци? Въобще как разпознаваме единичното, изключителното, събитийното и как го превръщаме в разказ?

112

В рамките на конференцията на Факултета по славянски филологии основните направления ще бъдат в областта на езика и литературата.

І. Езиковедски четения:

Примерни теми в това направление биха могли да бъдат:Равнищата на езика и разказването;Езикът на разказа и езикът на събитието; Езиковите контакти в огледалото на разказаните истории;Текст и език; Реч и език; Книжовен език, териториални диалекти, социолекти; Езиково и литературно образование в средното училище; в университета. Обучение по български език като чужд; Езикознанието и връзките му с други хуманитарни дисциплини: културологията, антропологията, политологията, социалните науки; История на езикознанието и лингвистичните теории.

ІІ. Литературоведски четения

В настоящата конференция предлагаме следните проблемни ядра: Мимесис и пойесис, повторение и сътворение. Репрезентация на слово, образ и действие. Миметична инвенция и миметична медиация; Репрезентации и история на настоящето; Фикция и ефект на реалността. Маскирани форми на истина и натурализация на илюзиите; Миметично желание: да желаеш желанието на другия; Презентация, репрезентация, нерепрезентируемо; Проектиране, моделиране и модифициране на светове; Автентичност в системата на репрезентация. Имитация, фалшификации и плагиатство. Изобретяване на първообрази и оригинали; Големи и малки наративи, поетика на разказа и историческа поетика; Интертекстуалност, автотекстуалност, авторефлексивност; Текст, контекст, метатекст. Нива на репрезентация и наративни рамки; Култури и възстановки; Наследствата: иконичност и банализации.

Дата на провеждане: от 2 до 4 май 2019 г. (от четвъртък до събота).

Основни езици на конференцията: всички славянски и английски.