Начало / Новини / Календар / III „Еразъм“ седмица на правната наука

Ректорат

От 27 до 30 март 2019 г. в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе III „Еразъм“ седмица на правната наука. Едно от значимите събития в европейския академичен календар се състои от международна научна конференция и система от публични лекции. Голямата международна научна проява, която Юридическият факултет организира за трети пореден път, постепенно се превръща в престижна традиция с широк отзвук сред българската и международната научна общественост.

В конференцията, която ще се състои на 29 и 30 март в Аулата, Конферентна зала, Заседателна зала 1 и Заседателна зала 2 на Ректората, ще вземат участие 74 участници, сред които 65 чуждестранни учени от престижни университети от САЩ, Канада, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Испания, Нидерландия, Белгия, Ирландия, Португалия, Швеция, Финландия, Австрия, Полша, Венецуела, Виетнам, Гърция, Словакия, Унгария, Сърбия, Хърватска, Румъния и др. Тази година конференцията се превърна в конгрес, който се състои от три паралелни конференции на следните теми: „Ролята на съдилищата в съвременните правни системи („The Role of Courts in Contemporary Legal Orders”), „Съдебен диалог“ (“Judicial Dialogue”) и „Съдилища и политика“ (“Courts and Politics”).

Наред с това, на 27 и 28 март 2019 г. ще бъдат изнесени шест публични лекции на водещи специалисти в областта на конституционното, сравнителното конституционно и европейското право от Италия, Ирландия и Сърбия.

Основен организатор на „Еразъм“ седмицата на правната наука е „Еразъм“ координаторът на Юридическия факултет доц. д-р Мартин Белов.

Конференцията и публичните лекции ще бъдат на английски език.

Програма