Начало / Новини / Календар / Първа съвместна конференция под надслов „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“

Конферентна зала, Ректорат

Mинистерството на образованието и науката и българското представителство на EATRIS-ERIC организират първата съвместна конференция под надслов „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“.

EATRIS – ERIC e паневропейски консорциум към ЕС и има основна роля в развитието на знанията и технологиите в областта на транслационните изследвания, разработването на лекарства, иновативни стратегии и подходи за превенция, диагностика и медицинско лечение, състоящ се от над 80 водещи европейски института.

На 7 март 2019 г. от 10:00 ч. до 13.00 ч. в Конферентната зала на Софийския университет ще се състои сесия във връзка с присъединяването на България за член на Европейската инфраструктура за транслационна медицина – EATRIS-ERIC (www.eatris.eu). Събитието се провежда под патронажа на Министерство на образованието и науката и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и е част от програмата посветена на създаването на партньорска структура на европейския консорциум в България.

В конференцията ще участват представители на Изпълнителния борд на EATRIS-ERIC, Anton Ussi, Martin de Kort и David Morrow, като част от тяхното официално посещение в страната. Ще бъдат представени европейските научни програми и инфраструктури в областта на биомедицината и ще бъдат обсъдени възможностите за научно и технологично сътрудничество в областта на персонализираната транслационна медицина, възникващи от присъединяването на България към Европейската инфраструктура.

В програмата на форума се предвиждат презентации на научноизследователска инфраструктура отговаряща на високите стандарти на съвременната молекулна медицина и омикс-технологиите, насочени към персонализирана фундаментална и приложна медицина, като Националния университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ), концепцията за изграждане и развитие на финансирания чрез ОП НОИР Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ и Центърът за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология.

Програма

07.03.2019 (Четвъртък), Ректората на Софийския университет “Свети Климент Охридски”
Нова конферентна зала (Огледалната зала), ІІ етаж, северно крило

09.30 – 10.00 – Регистрация

10.00 – 10.20 – Откриване, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Карина Ангелиева

Модератори: Проф. Румен Панков и проф. Росица Конакчиева

10.20 – 10.50 – Anton Ussi - EATRIS –ERIC преглед, стратегически план и оперативни дейности

10.50 – 11.20 – David Morrow/Martin de Kort – EATRIS –ERIC научни платформи, проекти

11.20 – 11.30 – Дискусия

11.30 – 11.50 – Национален център за заразни и паразитни болести, Център по компетентност за фундаментални, транслационни и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология.

11.50 – 12.10 – Проф. д-р Мариана Мурджева, МУ-Пловдив, Център по компетентност за персонализирана медицина

12.10 – 12.30 – Проф. Радка Кънева, Център по молекулярна медицина, МУ-София, партньор на BBMRI

12.30 – 12.50 – Научната инфраструктура за клетъчни технологии в биомедицината

12.50 – 13.00 – Обща дискусия и закриване

Предварителна регистрация е възможна чрез https://doodle.com/poll/283ffiym926hk43r