Начало / Новини / Календар / Трета Международна конференция по Публична администрация на тема: "30 години реформи на публичното управление в Централна и Източна Европа: следващият хоризонт"

Конферентна зала, Ректорат

През последните 30 години настъпват съществени промени в демократичното развитие на страните от Централна и Източна Европа. Време е за равносметка на постигнатото и за начертаване на перспективите за бъдещото развитие на публичното управление към следващия хоризонт, отвъд 2020 г. Предизвикателство е да бъде проследена не само приемствеността в управлението, но критично да бъдат оценени етапите на реформите, постиженията и сътресенията. Ускорението в глобалното развитие и комплексните проблеми провокират търсене на гъвкави решения в полето на: доброто управление, стратегията като практика; дизайн и трансфер на политики, мониторинг и оценка на въздействието, децентрализация и реформа в местното самоуправление, иновативна икономика на знанието, зелена икономика и енергийни стратегии, устойчиво развитие и политики за климата. Големият скок напред изисква не само догонване на добри практики и модели, хармонизиране на законодателството и следването на водещите образци, но и дълбока институционална реформа, управленска отговорност към следващите поколения и принципите на демокрацията.

Третата международна конференция по Публична администрация, организирана от СУ „Св. Климент Охридски“ ще дискутира следните аспекти:

 • Реформата в публичното управление за последните 30 години
 • Видимата трансформация и границите в политиката
 • Какво е и как се постига административната справедливост?
 • Стратегическото управление на администрацията – мит или реалност?
 • След Новото Публично Управление?
 • Визиите за публичното управление на младите хора
 • Публичните услуги за гражданите и бизнеса
 • Проблеми и отношения в триъгълника политика-администрация-общество
 • Перспективите пред образованието и подготовката на администраторите
 • Дизайн на публичните политики в условията на ЕС
 • Новите източници на икономически растеж – политики, инструменти и ефектът върху публичните финанси
 • Балансът между крайности: прогрес, социален просперитет и неравенство
 • Развитието на зелени отрасли, към търсене на зелен растеж и нисковъглеродно развитие
 • Преходът към кръгова икономика - конкурентоспособност, устойчив икономически растеж и нови работни места
 • Местното и регионално публично управление – докъде стигнахме с децентрализацията?

Целта е конференцията да предостави възможност на широк кръг представители на научната общност, както и на администрацията и на други области на социалната практика да представят гледната си точка по поставените въпроси и да участват в открити и ползотворни дискусии за постигнатото и предстоящото в развитието на публичното управление.

На 12 април от 9.30 до 11.00 часа в рамките на конференцията ще се проведе Кръгла маса с участието на Петър Стоянов, президент на България (1997- 2002 г.), Иван Нейков, Николай Василев, проф. Екатерина Михайлова, проф. Александър Томов, проф. Янаки Стоилов, Владимир Кисьов, Юлиана Николова, проф. Гарабед Минасян, Антон Станков, Бранимир Ботев, Атанас Мерджанов, арх. Белин Моллов. Участниците ще дискутират въпросите за основната поука от реформите в публичното управление през трите десетилетия на прехода; има ли реформи, които са довели до устойчиво ново състояние на даден сектор или на управлението като цяло; коя е сферата, която се нуждае от приоритетно реформиране.

Докладите и дискусиите ще бъдат публикувани.

Работни езици на конференцията: български и английски.

Информация за конференцията на http://phls.uni-sofia.bg/article/details/114#tab2839

Не се предвижда такса за правоучастие.

Конференцията ще се проведе на 11 и 12 април 2019 г. /четвъртък и петък/