Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: Тъмната страна на Вселената

Зала А205 или А207, Физически факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5

Лектор ще бъде проф. дфзн Леандър Литов - Катедра „Атомна физика“.

Проф. дфзн Леандър Литов завършва Физическия факултет на Софийския Университет през 1980 г., специалност „ Физика на ядрото и елементарните частици". Работи в продължение на 10 години в Обединения институт за ядрени изследвания в гр. Дубна. От 1990 г. преподава в Софийския университет „Св. Кл. Охридски", където чете лекции в областта на квантовата физика и физиката на елементарните частици. Научните му интереси са в областта на теоретична и експериментална физика на елементарните частици, разработване на детектори на йонизиращи лъчения, високопроизводителни компютърни изчисления и биофизика. Провежда изследвания на Серпуховския ускорител и от 1992г. на ускорителния комплекс в ЦЕРН. Член е на колаборацията CMS от основаването й и е ръководител на колектива от СУ, участващ в проекта. Автор и съавтор е на над 1000 научни публикации. Носител е на ред международни и национални награди, сред тях две награди „Питагор" за най-добър ръководител на докторанти и за изключителни постижения в областта на природните науки. Член е на различни научни съвети и бордове, в това число е член на Европейската комисия за бъдещи ускорители ECFA и на Финансовия комитет и на Съвета на ЦЕРН.

LLitov

Защо Вселената е такава, каквато я наблюдаваме днес? От какво се състои тя? Защо се разширява? На някои от тези въпроси учените се опитват да отговарят от векове, а други са възникнали в съвсем близкото минало в резултат от изследванията, проведени в тази посока. Днес ние познаваме само около 5% от съдържанието на Вселената. Зад останалите 95% стоят тъмната материя и тъмната енергия.

В лекцията ще бъде представено съвременното виждане за състава на материята и причините за разширяването на Вселената. Специално внимание ще бъде отделено на експерименталните основания за тяхното съществуване и на опитите за наблюдение на тъмна материя, провеждани на ускорителния комплекс в ЦЕРН.

Водещ на кръжока: Християн Михайлов

Организатор/координатор: Ивайло Станев - istanev@phys.uni-sofia.bg

Кръжокът по Астрономия към Катедра "Астрономия" се провежда от над 110 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.