Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: Вселена и елементарни частици

Зала А205 или А207, Физически факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5

Лектор ще бъде доц. д-р Венелин Кожухаров – катедра „Атомна физика“. Венелин Кожухаров е доцент в катедра „Атомна физика" към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". От средата на 2002 година работи активно в областта на физиката на елементарните частици, участвайки в експерименти в ЦЕРН, посветени на изучаването на разпаданията на К­мезони. Това включва и изучаването на асиметрията между материята и антиматерията в тези процеси. През 2014 година, съвместно с Mauro Raggi от Националната лаборатория във Фраскати, Италия, предлага конструирането на експеримента PADME (Positron Annihilation into Dark Matter Experiment), посветен на търсенето на така наречените тъмни фотони - потенциален посредник при взаимодействието на тъмната с познатата ни материя. Част от детекторите на експеримента PADME бяха изработени във Физическия факултет на Софийския университет. В края на февруари тази година PADME завърши първия си няколкомесечен набор на данни и нови резултати се очакват скоро.

Елементарните частици са основните градивни елементи на всичко, което ни заобикаля. Но могат ли тези невъобразимо малки обекти да ни разкрият част от тайните на Космоса? Макар и да разполагаме с най-добрата теория, Стандартния модел, предсказващ поведението на познатите ни елементарни частици, ние все още не можем да отговорим защо материята в наблюдаемата Вселена е повече от антиматерията, какво представлява тъмната материя и какво се крие зад тъмната енергия. Понастоящем, обаче, започват да се натрупват все повече опитни и наблюдателни данни, включително и при изследването на космичните лъчи, чиято интерпретация в рамките на Стандартния модел е затруднена. Именно тези нови резултати са пътеводната светлина при планирането на нови експерименти и може би скоро ще получим повече информация поне за част от компонентите на Вселената.

1

Организатор/координатор: Ивайло Станев - istanev@phys.uni-sofia.bg

Кръжокът по Астрономия към Катедра "Астрономия" се провежда от над 110 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.