Начало / Новини / Календар / Заключителна конференция "Химията за утрешния ден"

Аула, Ректорат

На 1 февруари 2019 г. в Аулата в Ректората ще се проведе заключителната конференция "Химията днес за утрешния ден" по проект № BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден".