Начало / Новини / Календар / Научна конференция на тема: „Билингвизъм, транснационални явления и транснационални перспективи“

Конферентна зала, Ректорат

На 18 април 2019 г. от 9.00 ч. в Конферентната зала в Ректората ще бъде открита научна конференция на тема: „Билингвизъм, транснационални явления и транснационална перспективи“. Двудневният форум е организиран от Академичния кръг по сравнително литературознание.

Вниманието ще бъде насочено към представянето автори и творби, които присъстват в две и повече литератури, към явления, които надхвърлят езиковите и държавните граници.

Насочването към други изкуства също предлага изкушаващи възможности за наблюдения и сравнения.

Примерни тематични полета:

- Билингвизмът. Представители и творби. Изразяването на два славянски езика може ли да се разглежда като билингвизъм.

- Мотиви за избора на втори език – живот в друга среда, престиж на втория език и втората култура…

- Автори и творби, които присъстват в повече от една езикова общност.

- Надетническият характер и латинския, испанския и английския език. Други надетнически езици.

- Читателите, критиците и литературните историци и техните национални пристрастия

- Национална ли е литературата – в кои случаи и кога. Съпротивата срещу националния подход към културата.