Начало / Новини / Архив / 130 години СУ - ПРОГРАМА

   

 

130 SU20 f

 

 

ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 130-ГОДИШНИНАТА
НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“

 

През 2018 година Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбелязва сто и тридесетата година от своето създаване. Рожденият ден на първия университет на България е рожден ден на българското висше образование.

Честването на 130-годишнината на Софийския университет не може да бъде еднократен юбилеен акт. То е част от цялостната дейност за възвръщане на водещата роля на Софийския университет в обществения и културния живот на страната.

Годишнината е възможност да напомним на самите себе си, че за да защитим завоювания от предците ни престиж, трябва да създадем атмосфера, която да формира у студенти, преподаватели и служители чувство за отговорност за съдбата и развитието на Алма Матер, чувство на гордост от принадлежността към Университетската общност.

Честването е повод да насочим вниманието на българската и чуждестранната общественост към реалното състояние, нуждите, проблемите, задачите и перспективите за развитие на Софийския университет като национален образователен, научен и културен център на съвременна България.

Юбилеят ни дава възможност да отчетем реалния принос на Алма Матер в интелектуалната и духовната история на България и да напомним с думи и дела, че Софийският университет „Св. Климент Охридски“ винаги е бил люлката на българската интелигенция и че не е възможна успешна национална стратегия и политика в областта на образованието, науката, културата, икономиката и всички сфери на обществения живот, изготвена без неговото пряко участие.

Тази светла годишнина ни дава право да издигнем глас за духовното бъдеще на Отечеството!

 

ПРОГРАМА на събитията

 

За дарителите