Начало / Новини / Новини и събития / Становище от заседание на Управителния и Програмния съвет на Телевизия „Алма матер“

   
Становище от заседание на Управителния и Програмния съвет на Телевизия „Алма матер“

През последните дни клип за студентски кастинг, качен във Фейсбук от Телевизия „Алма матер“, стана обект на основателна критика от страна на обществеността и медиите. Стилистиката и посланието на клипа не са в съответствие с академичния тон, който се очаква от всяко звено на най-стария и най-авторитетен университет в страната.

Днес случаят беше обсъден на съвместно заседание на Управителния и Програмния съвет на телевизията. В проведения сериозен разговор директорът на телевизията Б. Рахал изрази съжаление за недобрата преценка докъде пародиен тон е приемлив и къде преминава в лош вкус и сексизъм. Целта на клипа не е била да отправи към младите хора погрешно послание, което би могло да се изтълкува като утвърждаващо стремежа към известност над упорития труд и сериозните качества. Напротив – целта на кастинга е да се намерят най-способните и талантливи млади хора, които с оригинални идеи и много работа да позволят Телевизия „Алма матер“ да стане интересна и гледана телевизия, посветена на образование, наука, култура и младежка тематика и даваща възможност да се чуе гласът на студентите.

Всички членове на двата съвета изразиха мнение, че тези важни цели не могат да бъдат постигнати с нарушаване на добрия тон и вкус и с послания, които не съответстват на високата мисия на Софийския университет.

Университетът е доказал, че е силно ангажиран с темата за борбата с насилието срещу жени, като чрез свои инициативи и събития постоянно насочва вниманието на обществото към нея. От няколко седмици Университетът подготвя съвместно с Военна академия и благотворителен концерт срещу трафика на жени.

След сериозната дискусия и ангажираността на всички участвали в обсъждането сме убедени, че директорът и екипът на Телевизия „Алма матер“ ще се придържат към академичните стандарти.

Сериозният обществен интерес към темата обаче повдига по-широкия въпрос за спазването на високи стандарти в журналистиката и на журналистическата етика изобщо. Реакцията на обществото показа, че журналистическите стандарти и добрият вкус трябва да се спазват дори при изготвяне на 30 секунден клип, който не е излъчван в ефира, а е предназначен за фейсбук, следователно е назрял моментът за обществено обсъждане на спазването на високите журналистически стандарти и на журналистическата етика.