Начало / Новини / Календар / "Тъмната материя" - открита лекция на гл. ас. Владимир Божинов

Физически факултет, бул. "Джеймс Баучер" 5

Лекцията на гл.ас. Владимир Божинов от Физическия факултетна Софийския университет е в рамките на цикъла популярни лекции, предназначени за широка аудитория: студенти, ученици, преподаватели, учители и хора, интересуващи се от наука и история на науката Физичните открития и идеи, които формираха обществото на ХХI век.

Лекциите ще се проведат във Физическия факултет в продължение на два поредни дни. Преди лекциите, от 14.00 часа във всеки от двата дни, ще бъдат представени общо 14 бакалавърски програми, където подробно ще се обяснява какво се изучава във всяка от тях и какви са възможностите за работа след това.

Цикълът лекции, организиран от Физическия факултет, се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

plakat FF