Начало / Новини / Календар / Климентови четения за млади изследователи

Заседателна зала 2, Ректорат

На 22.11.2018 г. в Заседателна зала 2 на Ректората за деветнадесети път ще се проведат традиционните Климентови четения за млади изследователи, с които тази година ще бъде отбелязана 130-годишнината на Софийския университет. Организатор е Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”.

Програма