Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Програма “Еразъм+” / Конкурс за селекция на преподаватели по програма „Еразъм+“ за Академична 2018/2019 година

   
1

 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
Биологически Факултет
2
„ЕРАЗЪМ+“
ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ,ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ
Конкурс за Селекция на преподаватели по програма „Еразъм+“
Ключова дейност 1 за мобилност в програмни и партниращи страни
Академична 2018/2019 година

Уважаеми колеги,

Биологическия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски” инициира конкурс за селекция на преподаватели, които желаят да осъществят мобилност с цел преподаване или обучение през учебната 2018/2019 година в чуждестранни университети - партньори на СУ-БФ по програма Еразъм +, Ключова Дейност 1, за мобилност в програмни и партниращи страни.

Повече информация за участие в конкурса можете да намерите в приложените пакети документи:

Срок за подаване на документи за кандидатстване: 21.01.2019 г.; каб. 141, доц. Т. Недева