Начало / Новини / Календар / Лекция на тема “Приложения на високопроизводителните изчисления в областта на физиката на меката материя”

Зала 107, ФМИ

На 28 септември 2018 г. от 13.30 часа в зала 107 на Факултета по математика и информатика д-р Серхио Мадурга от Университета в Барселона ще изнесе лекция на тема “Приложения на високопроизводителните изчисления в областта на физиката на меката материя”.

Лекцията се осъществява в рамките на проекта УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004/28.02.2018 (2018-2023), по който гост-лекторът е чуждестранен изследовател.

Д-р Мадурга е един от обещаващите млади изследователи в областта на симулациите в областта на физиката на меката материя (soft matter), инженерната химия (materials chemistry) и теоретична и изчислителна химия. Основни акценти в изследователската му работа към момента са симулации в областта на Брауновата динамика и регулацията на заряда в полиелектролити.

Лекцията на тема: „Application of HPC facilities to Soft Matter“ ще бъде на английски език.