Начало / Новини / Календар / Представяне на книгата „Коранът за религията“

Заседателна зала 1, Ректорат

Катедра „Арабистика и семитология“ и Индологическа фондация „Изток – Запад“ организират представяне на книгата на гл. ас. д-р Иван Дюлгеров „Коранът за религията“. В представянето ѝ ще участват проф. дфн Павел Павлович от Катедрата по арабистика и семитология и доц. д-р Светослав Риболов, Богословски факултет.

Това изследване е посветено на част от съдържанието на Корана. То отговорно се съобразява с тълкуванията и преводите му, но не в качеството им на представляваща (или дори подменяща) го безусловна истина, а на съществен коректив, на повече или по-малко значим дискутант. В опита си да чете от него, то анализира семантичната му организация, като внимателно се вглежда в морфологичната структура на думите и в лексикалните им връзки и зависимости, проявяващи се както в тясно кораничен, така понякога и в по-широкия контекст на монотеистичната семитска текстуалност.

115