Начало / Новини / Календар / Юлска лектория "Съвременни направления на природните науки": Ден на астрономията

Аудитория А-209, Физически факултет, бул. "Дж. Баучър" 5

Събитието е в рамките на традиционната Юлска лектория , организирана от Софийския клон на Съюза на физиците в България с традиционното съдействие на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Българската академия на науките. Тази година събитието ще се проведе от 2 до 6 юли 2018 г.

Програма:

09:00 Екстремални слънчеви събития: от векови минимуми до супербури, доц. д-р Росица Митева, секция Космически климат, ИКИТ-БАН;

10:00 Проблемът за нагряване на слънчевата корона най-дълго стоялия проблем пред фундаменталната физика, Алберт Варонов, Физически факултет на СУ;

11:00 …, гл. ас. д-р Галин Гюлчев, СУ "Св. Климент Охридски", ФзФ и МФ;

12:00 Порядък и нарушения та порядъка в Слънчевата система, проф. дфн Цветан Б. Георгиев, НБУ и ИА – БАН;

Повече информация може да бъде намерена на сайта на Юлската лектория.