Начало / Новини / Календар / Дискусия на тема: "Романът „Възвишение“ и филмът „Възвишение“. Екранизацията като възможност и проблем."

Театрална зала, Ректорат

Културният център на Софийския университет организира дискусия за екранизацията на романа „Възвишение“. В нея ще участват както писателят Милен Русков и представители на филмовия екип, така и критици и коментатори. Събитието се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата.

Събитието ще има две части. В първата авторът и филмовият екип ще разкажат за работата си по екранизацията и за специфичните трудности при превеждане на словото на романа във филмови образи. Те ще споделят с публиката какви концептуални избори са направили, от какво са се лишили, с какво филмовият език е помогнал и развил романовата идея, до каква степен филмът е самостоятелно произведение, различно от романа. По време на тази част ще бъдат прожектирани откъси от филма, които ще илюстрират казаното.

Докато в тази част авторите разказват за своите намерения, за работния процес, както и за онова, което се е получило, но от собствена гледна точка, във втората част български литературни и филмови критици ще коментират резултата. Доколко вярно филмът предава духа на романа? Как и доколко един филм може творчески да се отклонява от своята литературна основа? Как се отнасят помежду си кино-езикът и романовият език? Към какви публики е насочен романът, и към какви – филмът? Ще бъде обсъден и един важен социален проблем: как се чете романът „Възвишение“, как се гледа филмът „Възвишение“ днес, в контекста на усилваща се вълна от национал-популизъм.

Накрая ще има обща дискусия, в която екипът на филма ще може да реагира на коментарите, а публиката да се включи със свои въпроси и изказвания.

С участието на:

Писателят Милен Русков; Режисьорът на филма Виктор Божинов; Продуцентът на филма Иван Дойков

Коментатори: Проф. Александър Кьосев, културолог; Проф. Михаил Неделчев, литературовед; Проф. Божидар Манов, киновед; Доц. Георги Лозанов, медиен теоретик.