Начало / Новини / Календар / Обучително-консултативен семинар „Академични предизвикателства“

ТД „Гьолечица“

Обучително-консултативен семинар „Академични предизвикателства“ със студенти от специалностите „Педагогика“, „Социални дейности“ и „Неформално образование“ и чуждестранните Еразъм студенти към Факултета по педагогика. Утвърдени акценти по време на работата са професионалната подготовка и възможностите за реализация, конструктивното обсъждане и формулиране на предложения за оптимизиране на процеса на обучение. Тази година на фокус ще бъдат следните проблеми: академичните предизвикателства в резултат на новите учебни планове; проектиране на работа по студентски инициативи и оптимизиране на организирания студентски академичен живот; проблеми на студентското самоуправление; менторство и участие в органите на управление и живота на академичната общност; разширяване на интеграцията в академичната общност.

Събитието се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Организатори са Учебно-научната лаборатория по експериментална и професионална педагогика „Проф. д-р Петър Нойков“ и Центърът по професионално и кариерно развитие към Факултета по педагогика.