Начало / Новини / Календар / Работна среща на партньорите по проект "Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район Балкани-Средиземноморие (БеРТИСС )"

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 3 и 4 май 2018 г. Софийският университет "Св . Климент Охридски" ще бъде домакин на работна среща на партньорите по проект "Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район Балкани-Средиземноморие (БеРТИСС )". Проектът е финансиран от програма за транс-национално сътрудничество " Балкани–Средиземно море" 2014-2020 г. Партньори на Софийския университет по проекта са Научноизследователският център "Фредерик" (водещ партньор, Кипър), Изпълнителната агенция "Борба с градушките" (България), Солунският университет "Аристотел" (Гърция), Националната обсерватория Атина (Гърция), Департаментът метеорология (Кипър).

Информационна страница на проекта: http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/14/ .