Начало / Новини / Новини и събития / Биологическият факултет и „Софийска вода“ АД отбелязаха Световния ден на водата с ученици в „Музейко“

   
Биологическият факултет и „Софийска вода“ АД отбелязаха Световния ден на водата с ученици в „Музейко“

По случай Световния ден на водата екипът на Катедра „Обща и приложна хидробиология“ на Биологическия факултет на Алма матер и „Софийска вода“ АД организираха научно-образователна инициатива с презентации, филми, игри и награди.

Събитието се проведе в детския научен център „Музейко“, а учениците от столичните 11-то ОУ и 20-то ОУ имаха възможност да се потопят в тайния свят на водата и нейните обитатели.

Присъстващите деца от пети и шести клас гледаха интересни презентации и кратки филмчета, разбраха любопитни научни факти за водата, научиха кои са водните съобщества и техните местообитания и по изключително атрактивен начин се запознаха с водния технологичен цикъл.

1

Темите на събитието бяха пряко обвързани с тазгодишния надслов на Световния ден на водата – „Природата за водата - природосъобразни решения за водите“. Специални лабораторни демонстрации, подготвени от университетските преподаватели, помогнаха на учениците да се превърнат за няколко часа в изследователи, които използват микроскопи и специална апаратура за определяне на химични и микробиологични показатели на водите.

2

Учениците успяха да се пренесат в света на рибите чрез доставените специално за събитието аквариуми с редки български риби. Под микроскопи бяха наблюдавани представители от съобществото на зоопланктона, както и някои микроорганизми. Нагледно присъстващите ученици успяха да се запознаят и с някои много характерни представители на сладководния и морски зообентос. Със специалната апаратура за химични изследвания бяха анализирани проби от чешмяна вода на място за нагледно доказване качеството на водите и демонстрация на важни физико-химични показатели. В края на събитието се проведе и игра, в която учениците демонстрираха своите знания за водата.

3

Събитието бе част от научно-образователния проект "Жива вода", подкрепян от "Софийска вода" и се провежда за втора поредна година. С това се поставят основите на традиция свързана с повишаване информираността на учениците за ценността на водата и необходимостта от грижи за опазване на водните ресурси и биоразнообразието в тях.