Начало / Новини / Календар / Семинар на тема: „Интеркултурна свобода”

Заседателна зала 2, Ректорат

На 20 и 21 март в Заседателна зала 2 на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ще се проведе двудневен семинар на тема: „Интеркултурна свобода” (Intercultural fluency), организиран от Алма матер и Британския съвет в София.

По време на семинара, който ще се води от екип обучители от Британския съвет, участниците ще имат възможност да изследват как културата може да повлияе на това, което се случва в мултикултурните ситуации, да приложат набор от стратегии, които ще им помогнат да изградят рапорт в културно разнообразни среди и работни места. Участниците ще могат да повишат комуникационните си умения, за да станат по-ефективни в мултикултурни и многоезични ситуации.