Начало / Новини / Календар / Научна конференция на тема „Съвременни методи и методики за научни изследвания“

Философски факултет, Кампус "Изток", зала "Яйцето", ет. 1, бл. 4

На 30 март 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе научна конференция на тема „Съвременни методи и методики за научни изследвания“.

Събитието се провежда в рамките на проекта „Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени“ (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”). Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Пенка Христова.

Целта на научната конференция е популяризирането и апробирането на методи за научни изследвания в социалните и хуманитарните науки.

В научната конференция ще участват студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели във висши училища.