Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: Слънцето: различните лица и настроения на нашата звезда

Зала А205 или А207, Физически факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5

Лектор ще бъде гл. ас. д-р Росица Митева, ИКИТ, БАН.

Гл. ас. д-р Росица Митева работи от 2014 в Института за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките. Занимава се с изследвания в областта на космическото време. Други научни интереси включват обработка на наблюдения на Слънцето в радио и рентгеновия диапазон.

Какво е космическо време и космически климат? И какви последствия могат да имат върху съвременните технологични системи и бъдещи пилотирани космически полети? Тези въпроси са тема на интензивни изследвания с цел успешното прогнозиране на отделни събития от слънчев произход. Лекцията ще представи също настоящите възможности за наблюдения на Слънцето и обобщи различните прояви на слънчевата активност - от добре известните слънчеви петна до избухванията и магнитните бури. Ще бъдат показани изображения както от наземни обсерватории, включително от най-голямата астрономическа обсерватория на Балканите – НАО Рожен, така и данни от спътници.

Anons_Rosi_Miteva_08.03

Организатор/координатор: Ивайло Станев - istanev@phys.uni-sofia.bg

През втората част на учебната 2017/2018 г. основните лекционни сбирки на кръжока по астрономия към катедра Астрономия продължават от 1 февруари до месец юни. Ежеседмичната програма за февруари-март 2018 г. е достъпна тук и включва разнообразни теми, като например - съвременните изследвания на Земята от Космоса, сеизмичната активност на нашия спътник, различните лица на Слънцето, астрономическите изследвания в дълбока древност, екзотични и силно актуални теми, като гравитационните вълни и най-ярките и променливи обекти във Вселената – блазарите. По време на двете сбирки (22.02, 22.03) в Астрономическата обсерватория на СУ, освен участието в наблюдения с телескоп и разговори за актуални астрономически явления, посетителите ще имат възможност да се запознаят с всички важни астрономически събития през 2018 г., както и с вече успешно стартиралата „Космическа академия за деца“, дело на Тихомир Димитров, магистър по „Астрономия и популяризация на астрономията“.

Успоредно с лекционните сбирки, продължава и допълнителната практическа част на кръжока, която се провежда в сряда от 19:30 ч., през седмица, в Астрономическата обсерватория на СУ. Повече информация за кръжока, включително и цялата програма за практическите сбирки за учебната 2017/2018 г., може да намерените тук.

Krujok_programa_2018_I_2

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.