Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Конференции / ПЪРВИ МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР ПО ГЕНЕТИКА

   
1

Секция „Генетика“ към Съюза на учените в България, със съдействието на Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Института по Физиология на растенията и генетика на Българска академия на науките и Агробиоинститут към Селскостопанска академия

организират

на 24.11.2017 год.

в сградата на Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски София, бул. „Драган Цанков“ № 8

 

ПЪРВИ МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР ПО ГЕНЕТИКА - СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

 

съпътстващо мероприятие на IAEA Technical Cooperation Project Bul5/014 2016-2018 - Sofia, 21-24 November 2017

ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ

Почетни председатели:

Академик Атанас Атанасов
Проф. дбн Севдалин Георгиев

Председатели:

доц. Светослав Димов – председател на Секция „Генетика“ към СУБ, Биологически ф-т на СУ
Проф. Любомир Стоилов – зам. председател на Секция „Генетика“ към СУБ, ИФРГ - БАН

Членове:

доц. Милена Иванова-Шиварова, Медицински университет - София
гл. ас. Набил Абумхади – Агробиоинститут
гл. ас. Мартин Димитров – Биологически ф-т на СУ „Св. Климент Охридски“
гл. ас. Димитрина Георгиева – Биологически ф-т на СУ „Св. Климент Охридски“
гл. ас. Лилия Георгиева - Агробиоинститут
Георги Антов – Институт по Физиология на растенията и генетика – БАН
Златина Господинова – Институт по Физиология на растенията и генетика – БАН

Регистрационна такса

Таксата за редовни участници, докторанти и студенти е в размер на 30 лева за един материал.

Включва: сборник с резюмета на CD, материали, кафе-пауза,

Регистрационните такси се превеждат по банков път:

Банка: Българска народна банка
Адрес: Пл. “Александър I”, № 1, BG-1000 София,
IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01
BIC: BNBGBGSD
НИС-СУ “Св. Кл. Охридски”

Основание за плащане: 3254, Име и Фамилия на първия автор
(например 3254, Иван Иванов)

Представяне на постери:

  • Максимален размер на постерите: 90 см. височина х 70 см. ширина;
  • Работните езици на семинара са български и английски. Публикациите в пълен текст при желание на авторите са само на английски език.

Представяне на резюмета:

  1. Срокът за регистрация и представяне на резюметата по електронен път е до 15 ноември 2017 г.
  2. Резюметата следва да бъдат оформени съгласно приложения образец на регистрационна форма, която може да бъде изтеглена от ТУК . Размерът на заглавието не трябва да надвишава 100 символа (заедно с интервалите), а на резюмето – 260 думи.
  3. Резюметата изпращайте на

Публикуване на материалите от конференцията:

  • Представените на конференцията материали при желание от страна на авторите ще бъдат публикувани в пълен текст на английски език в Journal of Genetics and Plant Physiology след тяхното рецензиране
  • Авторите носят пълна отговорност за достоверността на изнесените научни факти;
  • Ръкописите на статиите в пълен текст, написани според изискванията на Journal of Genetics and Plant Physiology,
    следва да бъдат изпратени по електронен път най-късно до 2 януари 2018 г.

 

ПРОГРАМА

 

24.11.2017 год. (петък)
9:00 – 11:00 Регистрация Фоайе III етаж
9:00 – 11:00 Монтиране на постерните табла Фоайе III етаж
11:00 Откриване – доц. д-р Светослав Димов, председател на организационния комитет Фоайе III етаж
11:00 – 15:00 Постерна сесия – дискусии на чаша кафе III етаж
15:00 Награждаване на „Най-добър постер“
Закриване на семинара
Фоайе III етаж

 

За контакти с организационния комитет:
тел. 02 81 76 342; 02 81 67 371
Адрес: 1164 София, Бул. “Драган Цанков” 8