Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дхн Стойко Факиров бе отличен с медал от Международната асоциация за съвременни материали

   
Проф. дхн Стойко Факиров бе отличен с медал от Международната асоциация за съвременни материали

Проф. дхн Стойко Факиров бе удостоен с Медал за изключителни изследвания върху съвременни материали и технологии за 2017 г. от Международната асоциация за съвременни материали (IAAM). В авторитетната организация членуват повече души 50 000 членове от над 140 държави.

Медалът беше връчен на церемонията в рамките на Европейския конгрес по съвременни материали в Стокхолм, Швецияг. Отличието IAAM Medal - 2017 е признание за постиженията на проф. Факиров в разработването на нови полимер-полимерни наноматериали, еднокомпонентни нано-фибрилни полимерни нанокомпозити, както и за създадената от него нова технология, позволяваща превръщането на всеки полимер в наноматериал с контролирана морфология.

medal

Проф. Факиров е възпитаник, преподавател и заместник-ректор на Софийския университет "Св Климент Охридски". Той е един от най-успешните и доказали се в чужбина учени, членове на Катедрата „Фармацевтична и приложна органична химия“ към Факултета по химия и фармация. Има сериозни заслуги за развитието на катедрата, основател е и ръководител на Лаборатория по структура и свойства на полимерите (от 1984 г. до пенсионирането му през 2005 г.). Проф. Факиров има заслуги към Софийския университет и като заместник-ректор за периода 1987-1989 г. След пенсионирането си преди 17 години досега е гост-професор в Университета в Окланд, Нова Зеландия.

Проф. Факиров е бил ръководител на 36 магистърски дипломни работи и 12 докторантски дисертации. Бил е гостуващ лектор и изследовател в университети в Германия, САЩ, Турция, Испания, Португалия и Нова Зеландия. Член е на Академията на науките в Ню Йорк, Европейското физично общество, Съюза на учените в България, Българското полимерно общество. Редактор е на редица международни списания, автор на над 300 научни публикации в международни издания, цитирани над 2 300 пъти и е автор или редактор на 12 книги на английски език и 20 глави в редактирани книги.

sertificat

Проф. Факиров има регистрирани 36 български и 11 американски патента. Българският учен два пъти е бил стипендиант на фондация „Александър фон Хумболт“ и е носител на редица национални и международни награди.

През 2016 г. проф. Стойко Факиров получи най-високата награда на Алма матер - вписване в Почетната книга на Софийския университет .