Начало / Новини / Календар / ХІІІ международна конференция по социолингвистика на тема: „Обществените процеси и тяхното отражение в езика“

Ректорат

Международното социолингвистическо дружество - София организира в периода 19 - 21 октомври 2017 г. ХІІІ международна конференция по социолингвистика на тема: „Обществените процеси и тяхното отражение в езика“.

Тематични направления:

  1. Миграционните процеси и езиковите ситуации
  2. Националната и езиковата идентичност в съвременния свят
  3. Културните дискурси и езиковата вариантност
  4. Дигиталното общество и езиковите практики
  5. Политически ситуации и езикови политики
  6. Езиковите маркери в динамична среда – нормативност и вариантност
  7. Обществено мнение и езикови нагласи

ХІІІ международна конференция ще бъде открита в 10.00 ч. на 19.10.2017 г. (четвъртък) в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Конференцията се провежда с финансовата подкрепа на Фонда за научни изследвания на Софийския университет "Св. Климент Охридски" по проект за съфинансиране на конференции, договор № 80-1-62/20.04.2017.

Програма