Начало / Новини / Календар / Интердисциплинарна конференция „Наслади и забрани“

Конферентна зала, Ректорат

От 1994 г. насам Дружеството за проучване на 18 век организира ежегодни интердсициплинарни конференции. Темата на тазгодишната е „Наслади и забрани“. Тя ще се проведе в Конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 10-11 октомври 2017 г.

Темата на конференцията приканва колегията да представи своите идеи и виждания, свързани с всекидневните практики от живота на населението на Балканите, особено тези, които са свързани с ритуалите на интимността, храненето, хигиената, семейните и публичните церемонии, забавленията на имперските поданици по тези земи. В обсега на предлаганите теми влизат и погледите на просвещенските автори към етическата, естетическата и икономическата страна на организирането на делника и празника, както и осъждането на определени забавления като непристойни от гледната точка на религията, етикета, пола, произхода и възрастта на практикуващите ги. За източници на изследване служат както историографски и художествени текстове, така и визуални репрезентации на наслаждението и наказанието в изображенията на източни и западни художници.

Българското общество за проучване на 18 век е активен член на Международната асоциация за проучване на 18 век (ISECS-SIEDS) и е основано през 1992 г. http://bulgc18.com/?page_id=51 . В него членуват учени от Българската академия на науките, преподаватели от Софийския университет, от университетите в Пловдив, Велико Търново, Шумен, Благоевград, библиотекари от Националната библиотека, изследователи на музейното дело, както и от чужди академични звена като Американския университет в България, Букурещкия университет (Румъния), Националния изследователски център в Тирана (Албания), Института за история в Белград (Сърбия), Института за литературни изследвания и изкуства в Белград (Сърбия).

brochure-2017-(3)-1

Програма