Начало / Новини / Календар / XVII-та международна научно-практическа конференция на тема „Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи“

Творчески дом на Софийския университет, Китен

От втори до шести септември 2017 г. в Творческия дом на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Китен ще се проведе 17-тата традиционна международна научно-практическа конференция на тема: „Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи».

Тя се провежда от Асоциацията на професорите от славянските страни (АПСС) съвместно със Софийския университет «Св. Кл. Охридски» - Факултета по педагогика, Департамента по информация и усъвършенстване на учителите и Департамента по спорт, Пловдивския университет «Паисий Хилендарски» - Педагогически факултет и Университетски център за кариерно развитие, Шуменския университет ”Константин Преславски”, секция „Педагогика и Психология” при СУБ и Центъра по проблемите на психолого-педагогическата наука и образование в славянските страни при Тулския държавен педагогически университет „Лев Николаевич Толстой“.

В конференцията ще участват с научни доклади университетски преподаватели, научни сътрудници, докторанти, студенти и специализанти от България, Беларус, Полша, Руската федерация, Словакия, Украйна, Чехия.

Основните тематични направления, по които ще се дискутира, са: взаимодействието на преподавателя и студента като психолого-педагогически феномен; личностно-професионалното развитие на преподавателя и студента в условията на полисубектното взаимодействие; преподавателят в очите на студента, студентът в очите на преподавателя; проектиране на психологически безопасна образователна среда; психолого-педагогически основи на подготовката на бъдещия учител за работа в инклузивна образователна среда.