Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че почина проф. дфн Антония Петрова Шиварова.

Опелото ще се състои на 12 декември 2016 г., понеделник, от 12.00 часа в храм „Св. Седмочисленици“.

Професор Шиварова е известен учен с повече от 200 публикации в реномирани международни списания и международни конференции в областта на физика на плазмата. Тя има световно признат принос в изясняване на физиката на разрядите, поддържани от повърхнинни вълни и приноси в областта на плазмените неустойчивости, в областта на източниците на отрицателни йони, в развитието на диагностичните методи за изследване на плазмата и в нелинейната оптика.

Работила е в сътрудничество с университетите в Бохум, Вупертал, с Макс Планк Института по физика на плазмата в гр. Гархинг (Германия), с Института по приложна физика в Нижни Новгород (Русия) и др. Многобройни са научните договори, на които е била ръководител - с Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката, с DFG, с NATO, с Фондация “Фолксваген”, с Фондацията “Александър фон Хумболд", ЕВРОАТОМ и др.

През своята дълга преподавателска работа е била лектор на 14 курса и ръководител на над 40 дипломанта. Под нейно ръководство има успешно завършили 18 докторанти във Физическия факултет. В периода 1989-1991 г. професор Шиварова заема длъжността заместник-декан на Физическия факултет на Софийския университет.

В нашите спомени тя ще остане като всеотдаен учен и преподавател, като човек, който не пестеше труд и усилия в името на науката, като колега, който до последния си миг се бори и работи!

Поклон пред светлата й памет!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"