Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет се провежда научната конференция "Геонауки 2016"

   
В Софийския университет се провежда научната конференция "Геонауки 2016"

В Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" започна ежегодната научна конференция "Геонауки“. През 2016 научният форум е посветен на 150-та годишнина от рождението на доайена на българската минералогия и петрография акад. Георги Бончев.

По време на откриването на конференцията бе валидирана пощенска марка по повод годишнината на геолога.

Научната конференция „Геонауки 2016“ е организирана от Българското геологическо дружество съвместно с Геолого-географския факултет на Софийския университет и със съдействието на Научно-техническите съюзи по минно дело и геология и Националния музей „Земята и хората“. Тя бе открита от председателя на Българското геологическо дружество доц. д-р Евгения Тарасова, която заяви, че широкият тематичен спектър на двудневния научния форум тази година е привлякъл 83 научни доклада, 35 от които ще бъдат изнесени устно. Доц. Тарасова добави, че големият интерес към конференцията „Геонауки“ я прави най-престижното национално научно събитие в областта на геологията и форум за ежегодна среща на геоложката общност.

1

Тази година научният форум се провежда под почетното председателството на акад. Тодор Николов, акад. Иван Загорчев и акад. Илия Бручев.

В доклада си „Академик Георги Бончев (1866 -1955): отвъд биографията“ акад. Иван Загорчев представи накратко големия български учен.

Георги Бончев е роден на 6 август 1866 г. в с. Жеравна. Следва природни науки в Загребския университет. Преподавател е по геология и минералогия в Софийския университет, а от 1905 г. до 1936 г. е редовен професор, създател и титуляр на Катедрата по минералогия и петрография. Четири пъти е бил избиран за декан на Физико-математическия факултет, а през 1914/1915 г. е ректор на Алма матер.

8

Заедно с проф. Георги Златарски акад. Георги Бончев полага основите на Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми, който се намира в Софийския университет и е най-старото хранилище за скали и минерали в България.

Акад. Георги Бончев е и основател и пръв директор на Геологическия институт към БАН.

Акад. Загорчев подчерта, че научното дело на акад. Бончев е забележително - над 140 научни труда, повече от 180 доклада, експертизи и др. Пребродил е всички кътчета на България и при своите пътувания прави дълбок анализ на всичко, което вижда. Той показа фотоси на учебните пособия на учения, първите му лекции, написани на ръка, негови изтъкнати ученици.

3

В рамките на конференцията бе представено пощенско-филателното издание, посветено на 150-тата годишнина от рождението на акад. Георги Бончев. Марката бе валидирана от изпълнителния директор на Български пощи Деян Дънешки, ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, директора на Геологическия институт проф. Радослав Наков и председателя на Българското геологическо дружество доц. д-р Евгения Тарасова.

4

Деян Дънешки изрази радостта си от осъществяването на пощенско-филателното издание, посветено на акад. Бончев и отбеляза, че е такава марка досега не е издавана, макар темата за минералите да е добре застъпена в българското маркоиздаване.

Стоян Дечев, художник на филателното издание, изтъкна, че науката и изкуството са крилата, с които човек може да лети. По думите му, науката е по-надеждното крило, защото е обективна и неоспорима, докато в изкуството всичко е субективно и оспоримо. Той отбеляза, че науката ни запознава със света чрез разума, чрез разсъдъка, а изкуството чрез сърцето и затова не можем да бъдем сигурни, че марката ще се хареса на всички. Стоян Дечев подчерта, че е работил върху марката с голяма отговорност и уважение към темата и тя е един артистичен документ за почитта към българските учени и българската наука.

7