Начало / Новини / Новини и събития / Европейски ден на предприемача 2016

   
Европейски ден на предприемача 2016

В Дома на Европа в София започна 14-тото издание на Европейския ден на предприемача. То се организира от Научноизследователския сектор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с подкрепата на Министерството на икономиката и Представителството на Европейската комисия в България.

Европейският ден на предприемача е инициатива, която има сериозни традиции в Обединена Европа. Тя възниква в рамките на мрежата PAXIS (The Pilot Action of Excellence on Innovative Start-ups) и има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Концепцията за този форум е въведена от мрежата на европейските градове EUROCITIES и Европейската комисия.

Фокусът на събитието тази година е върху добрите практики в предприемачеството и перспективите за неговото развитие, включително предоставянето на възможности за среща с потенциални инвеститори.

На събитието присъстваха Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България, Даниела Везиева, заместник-министър на Министерството на икономиката, чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов, заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, инж. Божил Добрев, директор на Научноизследователския сектор на Софийския университет, предприемачи, студенти и ученици.

Събитието бе открито от инж. Божил Добрев, който приветства присъстващите и припомни, че това е инициатива на Европейската комисия, започнала преди 14 години и че още от самото начало в основите на провеждането на този ден са поставени от представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

1

„През всички тези години под различни форми Софийският университет винаги е участвал активно, за да поддържа идеята, духа на това събитие - да дава възможност на млади хора, започнали или имащи намерение да започнат предприемачество в своята област, да обменят опит, да се срещнат с по-опитни колеги, да видят какви перспективи има за тяхното развитие“, каза още Божил Добрев.

Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев изрази радостта си, че за пореден път се отбелязва този важен за Европа и за европейските граждани ден. Той подчерта, че темата за предприемачеството и неговото насърчаване е от особено значение в настоящия контекст. Златев отбеляза, че от 2015 г. са налице признаци за развитие на положителни тенденции в българската и европейската икономика и изтъкна, че малките и средните предприятия са гръбнакът не само на българската, но и на европейската икономика.

Огнян Златев постави въпроса и за връзката между образование и бизнес и се спря на мерките и инициативите, с които Европейският съюз се стреми да подпомогне развитието на предприемачеството на малките и средните предприятия.

Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България изрази надеждата си, че дискусията на участниците във форума ще бъде още една стъпка към решаването на проблемите, пред които предприемачите са изправени и стане допълнителен импулс за засилване на предприемачеството в България като цяло.

Заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева изрази задоволството си да присъства на събитието и посочи, че всички изследвания, излезли през последните месеци по отношение на предприемачеството сочат, че в България то има своето важно място. По думите й, идеята на предприемачеството е не само реализирането на идея, а създаването на устойчив бизнес. Заместник-министър Везиева заяви, че насърчаването на предприемачеството и на малките и средните предприятия е пътят за ускоряване на икономически растеж и постигане на устойчиво развитие.

2

Акцент в изказването й бе и темата за женското предприемачество в България, както и развитието на предприемачеството сред младите хора, в подкрепа на които Министерството на икономиката реализира поредица от инициативи.

Проф. Николай Витанов, заместник-ректор на Софийския университет, поздрави участниците от името на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков. Той припомни, че Софийският университет е на първо място в рейтинговата система на висшите училища в България във всички професионални направления, в които обучава студенти. „Това ни удовлетворява, но и ни задължава. По своята същност Софийският университет е място за фундаментални научни изследвания и ние сме особено горди с това, че произвеждаме около 23 % от научната продукция на България“, каза проф. Витанов и подчерта, че една иновация – особено научна иновация, не може без приложни научни изследвания, не може без фундаментални научни изследвания. От друга страна, фундаменталните научни изследвания не бива да стоят откъснати от реалния живот и тяхната стойност се увеличава многократно, ако бъдат свързани с приложни научни изследвания и като краен продукт – иновация.

Преди броени седмици в Университета приехме Стратегия за комерсиализация на резултатите от научните изследвания, която описва рамката и правилата, по които едно научно изследване от лабораторията може да стигне до заинтересованите потребители от индустрията и бизнеса в най-общ план“, каза още заместник-ректорът и изрази увереността си, че от настоящата дискусия, от разказите за успехите и неуспехите на начинаещи предприемачи ще възникнат много нови идеи за това как да се развие успешен бизнес.

В рамките на последвалите дискусии представители на финансови институции и на финансиращи програми направиха преглед на актуалните възможности за подпомагане на предприемачеството, а стартиращи и напреднали предприемачи разкриха трудния път към успеха.