Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Записване на новоприетите магистри за учебната 2016/2017 г - II –ри етап на класиране за обучение срещу заплащане и освободените от І-я етап места

   

07.10.2016

 

Записване на новоприетите магистри за учебната 2016/2017 г - II –ри етап на класиране.

Класиране: ІІ–ри етап – за обучение срещу заплащане и освободените от І-я етап места

 

- Заповед на Ректор – до 07 октомври 2016 г. (чл.27(2) от Правилника на Университета)

 

Необходими документи за записване в Стопански факултет: чл.31(1)

 

1. Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование или академична справка с отразени среден успех от следването и успехът от държавния изпит /защитата/ (с тези документи разполагамe).

2. Именник /по образец/ от Стопански факултет

3. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента

4. Три снимки /паспортен формат/

5. Платена такса – ст.№ 408 Стопански факултет,

Приемно време: 9 - 12 / 13 - 16.00 ч. /Каса/, Паричен салон на Ректората или по банков път

Документите ще се приемат в зала 119

Приемно време: 9 - 12 / 13 - 17 ч.

 

График за записване на новоприети студенти срещу заплащане и на места освободени от първия етап /субсидирани от държавата/

 

10 октомври 2016 г. – Магистърски програми в направление Икономика – икономисти и новоприети държавна поръчка

11 октомври 2016 г. – Магистърски програми в направление Стопанско управление – специалисти и новоприети държавна поръчка

12 октомври 2016 г. –– Магистърски програми в направление Икономика – неикономисти

13 октомври 2016 г. – Магистърски програми в направление Стопанско управление – неспециалисти

14 октомври 2016 г. – Магистърски програми: Финансов мениджмънт на английски език и Бизнес администрация на английски език - записване до 12.00 ч.