Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Катедри / Библеистика / Преподаватели / гл. ас. д-р Росен Русев

   

каб. 7
тел. 989 01 15 (19)
rossenroussev@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
понеделник 13 – 15
вторник 12 – 14