Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Катедри / Библеистика / Преподаватели

   

Катедра "Библеистика"

проф. дбн Емил Трайчев

каб. 7
тел. 989 01 15 (19)
traytchev@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
понеделник 9 – 10
вторник 9 – 10

 

проф. д-р Мария Йовчева

каб. 5
тел. 989 01 15 (17)

yovchevama@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
понеделник 12 – 13
сряда 12 – 13

 

доц. д-р Ивайло Найденов

Деканат
тел. 989 01 15 (23)
naydenov@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
вторник 11.30 - 13.30
четвъртък 13.00 - 15.00

 

доц. д-р Екатерина Дамянова

каб. 7
тел. 989 01 15 (19)

damyanova@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
вторник 11-12
сряда 10-11

 

гл. ас. д-р Димитър Димитров

каб. 5
тел. 989 01 15 (17)
mitkodoc@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
понеделник 14 – 16
сряда 11 – 13

 

гл. ас. д-р Росен Русев

каб. 7
тел. 989 01 15 (19)
rossenroussev@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
понеделник 13 – 15
вторник 12 – 14

 

гл. ас. д-р Иван И. Илиев

каб. 9
тел. 989 01 15 (36)
ian_ilye@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
понеделник 13 - 15
сряда 11 - 13

 

ас. Зоран Калев

каб. 7
тел. 989 01 15 (19)

zkalev@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
сряда 11 - 13
петък 11 - 13