Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ЗА ОКС "МАГИСТЪР" В СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

   

22.07.2016

 

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ЗА ОКС "МАГИСТЪР" В СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА (xls)

Поправителният изпит по Практикум Интернет програмиране с Java, при гл. ас.д-р П.Стойнов ще се проведе на 03 септември от 11.00 ч. в зала 302.

Поправителният изпит по Принципи и практики на общото застраховане при проф.д.ик.н Румен Георгиев ще се проведе на 25 август от 16.00 ч. в зала 128.

Поправителният изпит по Фасилити мениджмънт – I и II част при х.ас. Александър Марков ще се проведе на 27 август от 10.00 в зала 306.

Поправителният изпит по Дигитален маркетинг при х.ас. Краси Енева и х.ас. Мирена Тодорова ще се проведе на 22 август от 18.30 ч. в зала 520.

ВАЖНО!

Уведомявам Ви, че поради ремонт на зала 200 се налагат промени в графика на изпитите през поправителната сесия.

Изпитите, предвидени в зала 200 се преместват, както следва:

1) На 25 август изпитът при проф. Черногорова по Математика 1 ще се проведе в зала 420.

2) На 26 август изпитът при проф. Черногорова по Математика 2 ще се проведе в зала 400.

3) На 29 август изпитът при х.ас.Г.Ахчиева по Данъците в счетоводството ще се проведе в зала 524.

4) На 30 август изпитът при доц.Ел.Станчева по Въведение в счетоводството ще се проведе в зала 420.

5) На 31 август изпитът при доц.Ел.Станчева по Финансово счетоводство ще се проведе в зала 520.

6) На 09 септември изпитът при гл.ас.д-р Теодор Атанасов по Бизнес планиране и контрол ще се проведе в зала 300.

7) Курсът по Увод в математиката при проф.Т.Черногорова и х.ас.Вая Ракидзи в периода от 26 до 30 септември ще се проведе в зала 400.

 

Инспектор „Учебна дейност”

Поправителният изпит по Енергийна ефективност и конкурентоспособност при д-р Таско Ерменков ще се проведе на 07 септември от 15 ч. в зала 306.

Изпитът по Интегрирани маркетингови комуникации при х.ас.Цветелина Гаврилова ще се проведе на 12 септември от 19 ч. в зала 128.

Евентуални промени и допълнения ще бъдат отразявани на тази страница!