Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Официални издания / Годишник на Софийския университет - КНИГА 2 Ботаника

   

 

 

Състав на редколегията:

Главен редактор: проф. дбн Майя Стойнева
чл-кор. дбн Димитър Иванов
проф. д-р Александър Ташев
проф. д-р Вим Веверман
проф. д-р Ива Апостолова
проф. д-р Марияна Любенова
проф. д-р Петер Шьонсветер
проф. д-р Росен Цонев
доц. д-р Анна Ганева
доц. д-р Ганка Чанева
доц. д-р Юлияна Атанасова
доц. д-р Мелания Гьошева
доц. д-р инж. Анелия Кременска
доц. д-р Благой Узунов -секретар

 

Изисквания към авторите - тук

 

Годишник на Софийския университет - Том 99, книга 2 БОТАНИКА - 2015 г.

Годишник на Софийския университет - Том 100, книга 2 БОТАНИКА - 2016 г.

Годишник на Софийския университет - Том 101, книга 2 БОТАНИКА - 2017 г.

Годишник на Софийския университет - Том 102, книга 2 БОТАНИКА - 2018 г.

Годишник на Софийския университет - Том 103, книга 2 БОТАНИКА - 2019 г.

Годишник на Софийския университет - Том 104, книга 2 БОТАНИКА - 2020 г.

Годишник на Софийския университет - Том 105, книга 2 БОТАНИКА - 2021 г.

Годишник на Софийския университет - Том 106, книга 2 БОТАНИКА - 2022 г.

Годишник на Софийския университет - Том 107, книга 2 БОТАНИКА - 2023 г.