Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Избор на изпълнител за извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на СУ три обособени позиции

   

Обособена позиция № 1: Извършване на универсални пощенски услуги за нуждите на СУ;

Обособена позиция № 2: Извършване на универсални пощенски услуги за нуждите на Университетска библиотека при СУ;

Обособена позиция № 3: Извършване на неуниверсални пощенски услуги за нуждите на СУ

 

Срок за получаване на офертите: 14.03.2016 г. до 17:00 ч.

Отваряне на офертите: 15.03.2016 г. в 11:00 ч., зала 1 на Ректората

 

Публична покана АОП с изх. № 72-00-138/29.02.2016 г. с ID 9050892

29.02.2016 г.

Документация

29.02.2016 г.

Технически спецификации

29.02.2016 г.

Примерни образци

29.02.2016 г.

Проект на договор

29.02.2016 г.

Протокол с вх. № 70.58-70/25.03.2016 г.

25.03.2016 г.

Договор № 80.09-51/05.04.2016 г.

06.04.2016 г.

Договор № 80.09-52/05.04.2016 г.

06.04.2016 г.

Договор № 80.09-55/07.04.2016 г.

08.04.2016 г.