Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Записване на избираеми дисциплини в студентската информационна система СУСИ

   

23.02.2016

Записване на избираеми дисциплини в студентската информационна система СУСИ

За студентите в ОКС ”магистър” - специалисти/икономисти; неспециалисти/ неикономисти (втори курс)

Записването се състои от два етапа.

Първи етап – за студентите : от 24 февруари до 5 март /вкл/ 2016 г.

(След тази дата системата за записване е затворена за студенти)

1. Във Вашата страница излиза връзка към списък с избираеми дисциплини

- от Вашия учебен план със съответните кредити

- от всички останали магистърски програми /за Вас с 0 кредити/

За да проверите броя кредити, е необходимо да отворите „Учебния план" на съответната магистърска програма /Специалности – Магистърски програми – тази, за която този предмет е избираем или задължителен/

! без тези в първи курс - неспециалисти и неикономисти

Записвате се и сте включени в протокола за избираемата дисциплина.

2. Всеки семестър студентът трябва да има 30 кредита от задължителни и избираеми дисциплини.

Втори етап – от администратора на системата служебно се обработва постъпилата до този момент информация

 

Помощна информация за записване на изборни дисциплини чрез електронната система СУСИ (pdf)

Задължения на студентите при използване на СУСИ и пълно упътване за работа със системата