Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и МОСВ обединяват сили за опазване на растителните видове

   
Софийският университет и МОСВ обединяват сили за опазване на растителните видове

Ректорът на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева подписаха споразумение за сътрудничество в областта на опазване на растителните видове и растителните генетични ресурси на България.

Двете институции ще обединят усилията си за изпълнение на целите на Глобалната стратегия за опазване на растенията и ще работят заедно по Националната стратегия по опазване на биологичното разнообразие.

Споразумението предвижда осъществяване на съвместна научно-изследователска и експертна дейност, реализация на проекти, обмен на данни, организиране и провеждане на образователни програми и други.

През годините Софийският университет „Св. Климент Охридски” с трите ботанически градини към него – в София, Варна и Балчик и Министерството на околната среда и водите са партнирали успешно.

Ботаническата градина в Балчик е обявена за защитена територия по Закона за защитените територии и по силата на този статут е пряко свързана с опазването и популяризирането на ценни видове. През миналата година в качеството си на спасителен център тя получи от държавата 580 хибридни орхидеи, конфискувани при опит за незаконна търговия.

1

Снимка: Министерство на околната среда и водите

Университетската ботаническа градина във Варна е първият екопарк в страната, който хармонично съчетава изкуствени и естествени екосистеми, а Университетската ботаническа градина в София привлича посетители с колекцията си от тропически видове и розариума, в който се отглеждат над 40 сорта рози. Тя е създадена през 1892 г. от първия български професор по ботаника д-р Стефан Георгиев (1859 – 1900). На откриването й цар Фердинанд ­Ι ­засажда дъб (Quercus robur L.), в чийто корени поставя златна пара. Дървото е живо и до днес.

С научната си експертиза и с цялостната си дейност Университетските ботанически градини допринасят за изпълнение на стратегическите цели на Конвенцията за биологично разнообразие - опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие и на растителните генетични ресурси, по които Министерството на околната среда и водите има редица поети ангажименти. С предвидените в споразумението съвместни дейности се очаква партньорството между двете институции да помогне за постигането на реални резултати за България в изпълнение на Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие.

Университетските ботанически градини са член на Световния съвет на Ботаническите градини (BGCI), Европейския консорциум на Ботаническите градини, Образователната мрежа за екологично образование в Ботаническите градини (EBGEN) и участват със свои колекции в обмена на семена Index Seminum (Индекс Семинум) с ботанически градини от цял свят.

На подписването на споразумението присъстваха още директорът на Университетските ботанически градини д-р Красимир Косев и Калина Стоянова, държавен експерт в дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ.