Начало / Новини / Новини и събития / Най-новият доклад на Световната банка за връзката между пазара на труда и уменията бе представен в СУ

   
Най-новият доклад на Световната банка за връзката между пазара на труда и уменията бе представен в СУ

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше представен най-новият доклад на Световната банка, озаглавен „Значение на уменията за трудовата реализация в България: отношението между познавателните и социално-емоционалните умения и реализацията на пазара на труда“.

Световната банка заедно с Институт „Отворено общество“ – София, предоставят достъп до оригиналните данни от проучването BLISS и използват това като основа за практически семинар за работа с микроданни. Целта на събитието е да насърчи академичната общност, хората, разработващи политики, „мозъчните тръстове“ и гражданското общество в България да използват този богат набор от данни в своята изследователска работа.

На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, постоянният представител на Световната банка в България Тони Томпсън, икономистът от Световната банка и един от основните автори на доклада Виктория Левин, директорът на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ на Министерството на образованието и науката Евгения Костадинова, директорът на дирекция „Икономическа и фискална политика“ на Министерството на финансите Маринела Петрова.

1

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков изрази радостта си, че СУ е домакин на събитието. Той отбеляза, че докладът разглежда тема, която е много актуална през последните години – какви умения са необходими за добрата реализация на пазара на труда. Според проф. Герджиков темата изглежда като частен проблем в сравнение с акцентите на предишните доклади, но е ключов проблем, защото има очевидно разминаване в това, което се предлага в българското образование и това, което се очаква от пазара на труда. Този доклад е изготвен не само от експерти на банката, но и колеги от други институции, което е много ценно, подчерта ректорът. Проф. Герджиков пожела успех на дискусията и благодари на всички, които са участвали в изготвянето на доклада.

Постоянният представител на Световната банка в България Тони Томпсън поздрави присъстващите и благодари за желанието им да участват в дискусията по тези актуални проблеми. Той отбеляза, че е много щастлив от факта, че събраната за целите на проучването информация е достъпна за всички, които биха имали интерес и полза от нея в работата си.

3

Томпсън призова всички да разгледат данните, да се опитат да ги анализират и да направят свое проучване, а достигането до идентични изводи или напълно различни с тези от изследването на Световната банка би било добър повод и основа за бъдещи ползотворни дискусии и анализи.

4

Виктория Левин, ръководител на екипа, изготвил доклада, представи накратко целите, методите и резултатите на проучването. Целите на проучването са да се изследва профила на уменията на наличната работна сила в България – нейните познавателни и социално-емоционални умения и да се направи оценка на връзката между уменията и реализацията на пазара на труда – икономическата активност, пригодността за заетост, доходите и заетостта в публичния, спрямо частния сектор.

Докладът се опитва да отговори на въпросите кои умения се ценят от работодателите и кои от тях са основни за намиране на работа? Кое е по-ценно: познавателните умения, като функционална езикова и числова (математическа) грамотност, или социално-емоционалните умения, като самодисциплина, настойчивост и способност да се работи добре с други хора? Как са разпределени тези умения сред населението в трудоспособна възраст в България и какво е взаимоотношението между резултатите на пазара на труда и уменията?

Сред направените констатации на експертите, изготвили доклада, прави впечатление, че има значителна, но не абсолютна взаимовръзка между уменията и образователното равнище. По-възрастните лица имат по-ниски познавателни, но по-високи междуличностни умения. Уменията са важни за заетостта на мъжете, докато при жените са важни дипломите. По-добрите познавателни и социално-емоционални умения се отплащат чрез по-високи доходи.

2