Начало / Новини / Календар / Национална научна конференция „Свободата на словото и печата и нейните ограничения в България -XIX- ХХ в.”

Конферентна зала, Ректорат

Организатори на събитието са Историческият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Нов български университет - департамент "История", Институтът за исторически изследвания при БАН и Съюзът на учените в България.

С доклади в конференцията ще участват Николай Поппетров, проф. Румен Генов, ас. Ваня Рачева, проф. Веселин Янчев, доц. Емил Димитров, проф. Надя Данова, проф. Искра Баева, проф. Евгения Калинова, проф. Николай Аретов, проф. Владимир Мигев, доц. Йордан Евтимов, Пламен Антов и доц. Наталия Христова.

Темата за цензурата, контрола на печата и свободата на печата в българските земи през периода след Кримската война до 1989 г. е с много голяма научна и обществена значимост. Тази проблематика е съвсем слабо разработена у нас, докато в редица европейски и други държави тя е сред интензивно проучваните.

Проблемите за цензурата и свободата на печата, представляват важен аспект от социалната и политическа история на страната. Същевременно ограниченията над печата намират отражение в публицистиката, художествената литература и мемоаристиката. За някои исторически периоди са създадени и превратни представи за характера на цензурните ограничения и потискане свободата на словото. Темата насочва към такива важни, но подценявани аспекти на историческото развитие като политическата култура, формирането на гражданско общество, проявата на политическа митология, създаването на стереотипни образи и представи и др.

Изнесените доклади ще бъдат публикувани в тематичен сборник.

Програма